Δημιουργία Τμημάτων

Ατομική Μελέτη

Στο χώρο του HomeSchool κάθε παιδί δουλεύει ατομικά, σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Τα παιδιά μελετούν παράλληλα στον ίδιο χώρο, όμως το καθένα ξεχωριστά με την βοήθεια των εκπαιδευτικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργούν τμήματα ανά τάξη αλλά το ωράριο να διαμορφώνεται σε συνεννόηση με τους γονείς για τις διατεθειμένες ώρες. Τα τμήματα διαμορφώνονται με βάση το πρόγραμμα του κάθε μαθητή για τη καλύτερη δυνατή μελέτη που μπορούμε να του προσφέρουμε.

Ατομική μελέτη με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών

Το ωράριο διαμορφώνεται με βάση το πρόγραμμα του μαθητή και των διαθέσιμων ωρών 

Τα παιδιά μελετούν παράλληλα στον ίδιο χώρο, όμως το καθένα ξεχωριστά

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el