Προγραμματα

Καθημερινή προετοιμασία μαθημάτων

 • Καθημερινή προετοιμασία μαθημάτων.
 • Οργάνωση.
 • Σωστή διαχείριση του χρόνο.
 • Καθημερινή προετοιμασία ή επιλογή μαθημάτων.
 • Κάλυψη κενών.
 • Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες κάθε μαθητή.
 • Εξατομικευμένο ιδιαίτερο μάθημα.
 • Προετοιμασία μαθημάτων.
 • Προετοιμασία εξετάσεων.
 • Προετοιμασία σε
 • ΓΛΩΣΣΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • Εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων.
 • Μικρά τμήματα 3-4 ατόμων.
https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el