Ο χώρος μας

Σύγχρονο Κέντρο Μελέτης

Επιτυχία 100%

Η εύρυθμη λειτουργία του HomeSchool διασφαλίζεται από τους κανόνες.

Όσο πιο μικρό το παιδί μάθει να μελετά σωστά τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η σχολική του πορεία.

Στο HomeSchool τα παιδιά μελετούν με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, ετοιμάζουν τα καθήκοντα του σχολείου, λύνουν απορίες και δουλεύουν με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό.

Οι γονείς έχουν καθημερινή ενημέρωση.

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el