Δημοτικό

Καθημερινή Προετοιμασία Μαθημάτων

Τα παιδιά δημοτικού ετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας αφού λύσουν τις απορίες τους, καλύπτουν κενά και δουλεύουν με επιπλέον υλικό, το οποίο είναι διαμορφωμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού. Το πιο σημαντικό όμως για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πως μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα, οργανωμένα και τυπικά ως προς τη μελέτη τους. 
 
Σκοπός της μελέτης δεν είναι τα παιδιά να ολοκληρώσουν απλά τις ασκήσεις τους, αλλά να κάνουν λάθη, να τα διορθώσουν και να μάθουν μέσα από αυτά ώστε να επιτύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
Επιπλέον, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του χώρου γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κάθε παιδιού έτσι ώστε συχνά να επανέρχονται σε προηγούμενη ύλη για να κάνουν μια διαρκή ανατροφοδότηση της ύλης.

Καθημερινή προετοιμασία μαθημάτων

Κάλυψη κενών

Οργάνωση

Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό

Σωστή διαχείριση του χρόνου

Ελάτε να μας γνωρίσετε!

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el