Δημοτικό

Καθημερινή Προετοιμασία Μαθημάτων

Τα παιδιά δημοτικού ετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, καλύπτουν κενά και δουλεύουν με επιπλέον υλικό, το οποίο είναι διαμορφωμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα, οργανωμένα και τυπικά ως προς τη μελέτη τους.

Καθημερινή προετοιμασία μαθημάτων

Κάλυψη κενών

Οργάνωση

Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό

Σωστή διαχείριση του χρόνου

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el