Λύκειο

Εξατομικευμένη Μελέτη

Η μελέτη του λυκείου διαφέρει κατά πολύ συγκριτικά με τη μελέτη του γυμνασίου, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται. Για το λόγο αυτό το Homeschool διαχωρίζει τη μελέτη των τάξεων, ώστε οι μαθητές να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν όσο γίνεται καλύτερα στη νέα τους σχολική πραγματικότητα. 
 
Για την Α’ λυκείου λειτουργεί τμήμα (έως 3 ατόμων) με 2 κύκλους καθημερινών μαθημάτων (δίωρο πρόγραμμα*). Ο 1ος κύκλος περιλαμβάνει τα θετικά μαθήματα (άλγεβρα, γεωμετρία, φυσική, χημεία) και ο 2ος κύκλος τα θεωρητικά (γλώσσα, λογοτεχνία, αρχαία).  Σκοπός αυτής της διδακτικής χρονιάς είναι να τεθούν σωστά όλες οι βάσεις και οι μαθητές να εντοπίσουν την κλίση τους, ώστε στη Β’ λυκείου να μπορούν να επιλέξουν με άνεση όποια κατεύθυνση προσανατολισμού επιθυμούν.
 
Για τη Β’ και Γ λυκείου προσφέρονται ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ αποκλειστικότητα, ώστε να εστιάζουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή με στόχο την επιτυχία του στις πανελλήνιες εξετάσεις. 
 
 
*η ώρα αναφέρεται σε λεπτά της ώρας και όχι σε διδακτική ώρα

Προετοιμασία μαθημάτων

Προετοιμασία εξετάσεων

Εξατομικευμένο ιδιαίτερο μάθημα

Τα παιδιά κερδίζουν χρόνο και γνώση

Έμπειροι καθηγητές

Ελάτε να μας γνωρίσετε!

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el