Λύκειο

Εξατομικευμένη Μελέτη

Οι μαθητές λυκείου στο Homeschool μελετούν αποκλειστικά εξατομικευμένα με έμπειρους καθηγητές σε ιδιαίτερο μάθημα. Καθώς ο κάθε μαθητής έχει τις δικές του ανάγκες, θεωρούμε ότι τα παιδιά κερδίζουν σε χρόνο και γνώση με αυτό τον τύπο μαθήματος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λύσουν προσωπικές απορίες και ασκήσεις με βάση καθαρά τις δικές τους ανάγκες.

Προετοιμασία μαθημάτων

Προετοιμασία εξετάσεων

Εξατομικευμένο ιδιαίτερο μάθημα

Τα παιδιά κερδίζουν χρόνο και γνώση

Έμπειροι καθηγητές

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el