Εισαγωγή σε Ιδιωτικά Σχολεία

Εισαγωγή σε ιδιωτικά σχολεία

Προετοιμασία Εισαγωγικών Εξετάσεων

Στο Homeschool λειτουργούν τμήματα για την προετοιμασία των μαθητών που φοιτούν στην Στ’ Δημοτικού ώστε να δώσουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάσεις εισαγωγής στο ιδιωτικό σχολείο της επιλογής τους ή στα Πρότυπα Γυμνάσια. 

 Έμπειροι παιδαγωγοί φροντίζουν για την προετοιμασία των βασικών μαθημάτων με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή.  Σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία των μαθητών αποτελεί η εξοικείωση τους με τη διαδικασία των εξετάσεων με τα συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων, καθώς επίσης και η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων ώστε να προπορευόμαστε στην διδακτέα ύλη. 

Για το σχολικό έτος 2023-’24 θα λειτουργήσει τμήμα για τα 
Πρότυπα Γυμνάσια κάθε Παρασκευή 7.00-9.00 
(Γλώσσα και Μαθηματικά)

και για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 
Κολλεγίου Ανατόλια κάθε Παρασκεύη 6.00-9.00 
(Γλώσσα, Μαθηματικά και Αγγλικά).

 Έναρξη προγραμμάτων: Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου.

Έμπειροι παιδαγωγοί & καθηγητές

Εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων

Προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή

 Αν σκέφτεστε το παιδί σας να φοιτήσει σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, είμαστε εδώ με το καλύτερο πρόγραμμα προετοιμασίας!

Γλώσσα

Ετοιμασία στη γραμματική και το συντακτικό που είναι απαραίτητα για την επιτυχία των εξετάσεων 

Μαθηματικά

Πλήρης προετοιμασία όλων των μαθηματικών γνώσεων που θα χρειαστούν για την επίλυση των ασκήσεων

Αγγλικά

Διδασκαλία απαραίτητου λεξιλογίου και γραμματικής που απαιτούνται

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el