Εισαγωγή σε Ιδιωτικά Σχολεία

Προετοιμασία  Εισαγωγικών Εξετάσεων

Το Homeschool αναλαμβάνει την προετοιμασία των μαθητών που φοιτούν στην Στ’ Δημοτικού ώστε να δώσουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάσεις εισαγωγής στο ιδιωτικό σχολείο της επιλογής τους. Έμπειροι παιδαγωγοί και καθηγητές αναλαμβάνουν την προετοιμασία των βασικών μαθημάτων «Γλώσσα – Μαθηματικά – Αγγλικά», με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή.  Σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία των μαθητών αποτελεί η εξοικείωση τους με τη διαδικασία των εξετάσεων με τα συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων.

Έμπειροι παιδαγωγοί & καθηγητές

Εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων

Προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή

 Αν σκέφτεστε το παιδί σας να φοιτήσει σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, είμαστε εδώ με το καλύτερο πρόγραμμα προετοιμασίας!

Γλώσσα

Ετοιμασία στη γραμματική και το συντακτικό που είναι απαραίτητα για την επιτυχία των εξετάσεων 

Μαθηματικά

Πλήρης προετοιμασία όλων των μαθηματικών γνώσεων που θα χρειαστούν για την επίλυση των ασκήσεων

Αγγλικά

Διδασκαλία απαραίτητου λεξιλογίου και γραμματικής που απαιτούνται

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el