Γυμνάσιο

Επιλογή μεθόδου μελέτης

Για τους μαθητές γυμνασίου υπάρχουν επιλογές ως προς τη μέθοδο μελέτης. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων μαθημάτων ή η καθημερινή προετοιμασία όλων των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα. Οι μαθητές μελετούν με παιδαγωγούς αλλά και καθηγητές, εξατομικευμένα ως προς τις δικές τους ανάγκες και όχι σε τμήμα φροντιστηριακά.

Καθημερινή προετοιμασία ή επιλογή μαθημάτων

Κάλυψη κενών

Εξατομικευμένη μελέτη

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες κάθε μαθητή

Όχι φροντιστηριακά τμήματα

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el