Γυμνάσιο

Επιλογή μεθόδου μελέτης

Για τους μαθητές γυμνασίου υπάρχουν επιλογές ως προς τη μέθοδο μελέτης. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων μαθημάτων ή η καθημερινή προετοιμασία όλων των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα. 

Στο HomeSchool ο κάθε μαθητής μελετά με τον δικό του χρόνο, δίνοντας την επιλογή του ωριαίου ή δίωρου μαθήματος*.

Οι έμπειροι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας πολύ καλά την διδακτέα ύλη, εστιάζουν σε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι μαθητές, όχι μόνο για τη δεδομένη χρονιά αλλά και για να θέσουν τις βάσεις των επόμενων τάξεων.
 
Η εξατομικευμένη μελέτη συνοδεύεται με δικό μας υλικό, καθώς η συνεχής εξάσκηση είναι το κλειδί για την εμπέδωση της γνώσης.
 
*η ώρα αναφέρεται σε λεπτά της ώρας και όχι σε διδακτική ώρα
Καθημερινή προετοιμασία ή επιλογή μαθημάτων

Κάλυψη κενών

Εξατομικευμένη μελέτη

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες κάθε μαθητή

Όχι φροντιστηριακά τμήματα

Ελάτε να μας γνωρίσετε!

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el