Ενημέρωση Γονέων

teradio epikoinwnias

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας!

Στο HomeSchool θεωρούμε πως βασικό συστατικό για την ομαλή και επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία του παιδιού είναι η καθημερινή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Για το λόγο αυτό υπάρχει καθημερινή ενημέρωση των γονέων μέσα από το «Τετράδιο Επικοινωνίας». Εκεί καταγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες του παιδιού ώστε οι γονείς να είναι ενήμεροι για τα καθήκοντα. Επιπλέον, υπάρχει τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με τα παιδιά. Οι παιδαγωγοί του HomeSchool είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν στην συνολική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και όχι μόνο στα μαθήματα τους.

Καθημερινή ενημέρωση γονέων

Αναλυτική καταγραφή των εργασιών του παιδιού

Άμεση επικοινωνία για οποιοδήποτε ζήτημα

Συνολική διαπαιδαγώγιση

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el