Κανονισμός Λειτουργίας

Για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είμαστε όλοι (γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί) υποχρεωμένοι να ακολουθούμε κάποιους κανόνες.

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στην ώρα τους στο μάθημα.

Οποιαδήποτε ακύρωση ή καθυστέρηση από την πλευρά του μαθητή δεν δεσμεύει το HomeSchool για αναπλήρωση.

Αντίθετα αναπληρώνονται όλα τα μαθήματα που ακυρώνονται από την πλευρά μας.

Οτιδήποτε σχετίζεται με τα καθήκοντα του μαθητή είναι γραμμένο στο τετράδιο επικοινωνίας, το οποίο οι γονείς παρακαλούνται να ελέγχουν καθημερινά.

Παρακαλείται η καταβολή των διδάκτρων να γίνεται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα.

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el