Εγγραφές μαθητών

Οι εγγραφές στο Homeschool ξεκινούν 20 Αυγούστου και γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τα κενά των τμημάτων.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται την πρώτη βδομάδα κάθε μήνα.

Κάντε την εγγραφή σας!

https://www.facebook.com/homeschoolkarponi/
https://www.instagram.com/homeschool_skg/?hl=el